Prisen blir del ut mandag 7. desember kl. 10.00 på Klepp bibliotek. Du kan følge utdelingen digitalt på https://kleppfrivilligogbibliotek.whereby.com/sammenp%C3%A5nett

– Vi takker og bukker og er svært takknemlige for å bli kåret til Årets Bok til alle-bibliotek 2020, sier biblioteksjef Aud Jorunn Haugen Hakestad ved Klepp bibliotek. Vi har fått god hjelp av Klepp frivilligsentral, Grannehjelpa Kvam og Kvam bibliotek. Med prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen har vi sammen klart å snu oss raskt og mange av våre bibliotektilbud ble digitale.

Allerede morgenen etter at biblioteket stengte i mars på grunn av koronapandemien, startet Klepp bibliotek med daglige, digitale møter med alle ansatte. Alle planer måtte endres og kreativiteten begynte å blomstre.

Pressemeldinga fra prisutdeler Leser søker bok:
– 2020 har vært et spesielt år for alle og Leser søker bok er imponert over hvordan Klepp bibliotek har klart å snu seg rundt og se muligheter i stedet for begrensinger i denne pandemien, sier Monica Helvig, daglig leder ved Leser søker bok. Et bibliotek er en viktig møteplass, når denne arenaen stenges kan det føre til isolasjon og ensomhet, ikke minst for mange sårbare grupper. Med kreativitet og kjærlighet har de ansatte ved Klepp vist en imponerende vilje til nytenking av bibliotektilbudet og bibliotekets rolle i nærmiljøet, samt vist et stort engasjement for brukerne av biblioteket.

Klepp bibliotek er et eksempel til etterfølgelse på hvordan man kan tenke nytt under en pandemi. De har klart å opprette nye sosiale rom og har jobbet for inkludering og motvirkning av ensomhet. Med sitt digitale arbeid har de hatt fokus på deltakerne, de har valgt å prioritere treff der folk kunne møtes og snakke sammen, i stedet for å være passive mottakere. De har samarbeidet med frivillighetssentralen om å blant annet arrangere digitale språktreff, trening på nett og samtalegrupper.
Kaffekoppen på nett er en ukentlig uformell møteplass og biblioteket har hatt digitale samlinger for innvandrerkvinner og kurs for hvordan man kan delta på digitale samlinger. De har også samarbeidet med folkehøyskolen der unge inviterer eldre inn i digitale rom. Når det fysiske biblioteket var stengt, åpnet de en drive-through-løsning på parkeringsplassen og lånere fikk besøk av bibliotekarer iført munnbind og bøker under armen på døra hjemme.

Klepp bibliotek har rett og slett fått til god digital formidling i en tid der fysisk formidling ikke har vært mulig. De har gjort et stengt biblioteket tilgjengelig for alle, også for de som sitter hjemme.

Leser søker bok gratulerer så mye!
Prisen består av en pengepremie på 5000 kr og et diplom.

Hva er et Bok til alle-bibliotek? 
Leser søker bok samarbeider med over 340 folke- og fengselsbibliotek over hele landet. Disse bibliotekene er en del av Bok til alle-biblioteknettverket og har et ekstra engasjement for og bevissthet på å gjøre biblioteket til et sted for alle.

Bok til alle-bibliotek mottar bokpakker fra Leser søker bok to ganger i året. Bokpakkene inneholder bøker som har fått økonomisk støtte og rådgivning fra Leser søker bok, samt diverse informasjonsmateriell. Bibliotekarene gir også gode råd om hvilke bøker som kan passe best for ulike leseutfordringer og hvor låneren kan finne disse. Bøkene som er støttet av Leser søker bok, kalles det «tilrettelagte bøker». Disse bøkene lever et helt vanlig liv blant andre bøker. De vinner priser. De oversettes til flere språk. Og de leses og likes av lesere uavhengig av leseferdighet. Rett og slett fordi det er god litteratur. Leseombudordningen er også en del av Bok til alle-nettverket. Leseombud er frivillige som leser høyt for de som ikke kan lese selv.

Kåringen av årets Bok til alle-bibliotek skjer i samarbeid med alle fylkesbibliotekene i landet. Fylkesbibliotekene nominerer kandidater til prisen blant sine Bok til alle-bibliotek.