Ingjerd Haarstad skulle hatt foredraget Hav i krise – men håp i hver dråpe hos oss på Klepp bibliotek i januar, men det måtte vi dessverre avlyse. Vi er svært glade for at vi kan dele foredraget med dere på Jærbibliotekas YouTube-kanal.

Foredraget er tilgjengelig fram til 1. mars 2021.

 

På YouTube-kanalen kan du finne foredrag, kurs og andre ting vi bibliotekarer ønsker å dele.