Lånekort

Lånekort

Alle med fast adresse i Noreg kan få lånekort. Lånare under 15 år må ha underskrift frå føresette. Lånare over 15 år må visa legitimasjon. Skular, barnehagar og andre institusjonar vert registrert på institusjonens namn, samt ein ansvarsperson. Personlege lånare vert registrert med fødselsnummer i nasjonalt lånarregistar, og ein kan nytta same lånekort i alle landets offentlige bibliotek. Institusjoner får lokalt lånekort.

Du må alltid ha med lånekortet når du skal låne. Har du smarttelefon, finn du en elektronisk utgåve av lånekortet ditt i Bibliofilappen. Lånekortet er personleg og lånar er alltid ansvarleg for det som vert lånt på kortet. Foresatte er ansvarleg for materiale lånt av born/ungdom under 18 år.

Pinkode

Du må velgja ein pinkode som du nyttar når du lånar på biblioteket, fornyar lån, nyttar meirope bibliotek, lånar e-bøker og nyttar andre digitale tenestar.
 

Digitalt nasjonalt lånekort

Du kan bestilla digitalt nasjonalt lånekort sjølv her, og i etterkant komma innom på biblioteket å knytta det til Klepp bibliotek.

Betjente åpningstider

Åpningstider i dag:
Stengt
Day Open Close
Mandag Closed
Tirsdag 10:00 18:00
Onsdag 10:00 18:00
Torsdag 10:00 18.00
Fredag 10:00 15:00
Lørdag 10:00 14:00
Søndag Closed

Kva skjer