Lånekort

Lånekort

Alle med fast adresse i Noreg kan få lånekort. Lånarar under 15 år må ha underskrift frå føresette. Lånarar over 15 år må visa legitimasjon. Skular, barnehagar og andre institusjonar vert registrert på institusjonens namn, samt ein ansvarsperson. Personlege lånarar vert registrert med fødselsnummer i nasjonalt lånarregister, og ein kan nytta same lånekort i alle landets offentlege bibliotek. Institusjonar får lokalt lånekort.

Du må alltid ha med lånekortet når du skal låna. Har du smarttelefon, finn du ei elektronisk utgåve av lånekortet ditt i Bibliofilappen. Lånekortet er personleg og lånar er alltid ansvarleg for det som blir lånt på kortet. Foresatte er ansvarlege for materiale lånt av barn/ungdom under 18 år.

 

Pinkode

Du må velgja ein pinkode som du nyttar når du lånar på biblioteket, fornyar lån, nyttar meirope bibliotek, lånar e-bøker og nyttar andre digitale tenestar.
 

Digitalt nasjonalt lånekort

Du kan bestilla digitalt nasjonalt lånekort sjølv her, og i etterkant komma innom på biblioteket å knyta det til Klepp bibliotek.

 

Skjema for lånekort 

Papiutgåva for lånekortskjema finn du her. 

Betjente åpningstider

Åpningstider i dag:
10.00 - 15.00
Day Open Close
Mandag 10.00 18:00
Tirsdag 10.00 18.00
Onsdag 10.00 18.00
Torsdag 10.00 18.00
Fredag 10.00 15.00
Lørdag 10:00 14:00
Søndag Closed

Kva skjer