Lånereglement

Felles lånereglement for bibliotekene i Klepp, Sola og Time

 1. Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekort. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du godtar reglementet.
 2. Dersom du er yngre enn 15 år må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort. Du kan få nasjonalt lånekort som kan brukes i de fleste bibliotek i Norge.
 3. Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld tap av kort. Erstatning av tapt kort koster kr. 20.
 4. Du er ansvarlig for å melde adresseendring og endring av annen kontaktinformasjon som e-post eller mobilnummer.
 5. Normal lånetid er 4 uker. Film og dataspill 1 uke, tidsskrift 2 uker, språkkurs 8 uker. Populære bøker kan ha kortere lånetid. Korrekt lånetid står på kvitteringen.
 6. Lånetiden kan som regel forlenges, enten via ”Meg og mitt” på bibliotekets hjemmeside eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 7. Du kan bestille og hente materiale ved hvilket bibliotek du vil, bortsett fra nytt materiale med lang venteliste. Det må hentes hos eierbiblioteket.
 8. Dersom biblioteket du besøker ikke har materialet du ønsker, kan det som regel lånes inn fra andre bibliotek.
 9. Dersom du registrerer e-post eller mobil kan du få gratis varsel før forfall.
 10. For sen innlevering kan medføre purregebyr: 1. Purring kr, 20,-2. Purring kr. 20, erstatningskrav kr. 50,- (totalt kr. 90,- ).
 11. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Biblioteket er ikke ansvarlig for eventuelle skader på avspillingsutstyr eller lignende.
 12. Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.
 13. Bibliotekansatte har taushetsplikt.
 14. Opplysninger om hvilke titler du har lånt slettes fra din konto ved innlevering. Dersom lånene er purret, oppbevares tittelen til purringen er betalt. Utover dette lagrer biblioteket bare statistiske data.
 15. Du kan når som helst be om å bli slettet fra vårt register, forutsatt at du er fri for lån og gjeld. Lånere som ikke har vært aktive siste tre år slettes fra registeret. Biblioteksjefen i Sola er behandlingsansvarlig for personopplysninger i låneregisteret.

Betjente åpningstider

Åpningstider i dag:
10.00 - 15.00
Day Open Close
Mandag 10.00 18:00
Tirsdag 10.00 18.00
Onsdag 10.00 18.00
Torsdag 10.00 18.00
Fredag 10.00 15.00
Lørdag 10:00 14:00
Søndag Closed

Kva skjer