Med meråpent bibliotek kan du som låner låse deg inn på biblioteket hver dag mellom kl. 07.00 og 23.00. Dette er et tilbud i tillegg til vanlige betjente åpningstider. Alle over 15 år kan skrive kontrakt for å få oppgradert lånekortet til meråpent bibliotek (personer mellom 15 og 18 år må ha underskrift fra foresatt).

Ta kontakt i betjent åpningstid for å få tilgang til meråpent bibliotek. Fyll gjerne ut kontrakt på forhånd. Kontrakten kan du laste ned her:
Kontrakt for meråpent bibliotek / Contrack for admittance to unstaffed library

Når du brukar meråpent bibliotek, så kan du levere bøker i den digitale innleveringshylla, og låne bøker ved hjelp av utlånsautomatene.
Du kan også bruke datamaskinene som står rundt i biblioteket. Om du vil kopiere eller skrive ut, kan du betale via vipps.