Les oppropet fra biblioteksjefer som mener folkebibliotekets framtid er på spill. De mener digitale bøker må ha en pris og utlånsmodell som gjør at bibliotekloven kan oppfylles.

“Bibliotekloven sier at vi skal «fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet». Da må også digitale bøker ha en pris og utlånsmodell som gjør at bibliotekloven kan oppfylles.”

Biblioteksjefene spør “Hvor levedyktige er folkebibliotekene når vi blir nektet å låne ut bøker i de formatene som leserne vil ha?”

Les hele oppropet i Kommunal rapport

 

(Foto Phil Aicken)