Biblioteket og meråpent bibliotek er åpent, men i tråd med regjeringens anbefalinger, avlyser eller utsetter vi de fysiske arrangement som var satt opp til og med 7. februar. Noen arrangement blir nettarrangement.

Det er ikke tillatt å møtes til fysiske møter/samlinger i biblioteket, hverken i ordinær åpningstid eller i meråpen tid.

Nasjonale og lokale koronaregler avgjør hva som skjer med arrangement fra den 7. februar. Følg med på nettsida og Facebook for oppdateringer. 

Vi minner om viktigheten av å holde avstand, bruke håndsprit, og å holde seg hjemme om man er syk.