Biblioteket og meråpent bibliotek er åpent, men i tråd med regjeringens anbefalinger blir det endringer i vårt program i april. 

Endringer kan skje på kort varsel, så ta en ekstra sjekk om du skal/ønsker å delta på et arrangement hos oss. Følg med på nettsida under “Kva skjer” og Facebook for oppdateringer. 

 

Vi minner om viktigheten av å holde avstand, bruke håndsprit, og å holde seg hjemme om man er syk.