Du kan hente det fysisk på biblioteket, eller lese det digitalt. Klikk på brosjyren du ønsker å lese.

På grunn av smittesituasjonen kan det bli endringer på programmet. Endringer kan skje på kort varsel. Sjekk vår hjemmeside kleppbibliotek.no, vår facebookside eller ta kontakt direkte.

De fleste arrangement krever påmelding/billett. Meld deg på via  Kleppbibliotek.ticketco.events eller på Klepp bibliotek.

 

Vårprogram for voksne 2022Vårprogram for barn 2022